Apie tvarumą galvojame iš anksto

Apie tvarumą galvojame iš anksto

Mes iš anksto galvojame apie tvarius produktus ir sprendimus, kurie padės mūsų klientams pasiekti jų tvarumo tikslus.
„Tork“ misija – gyvenimą viešoje aplinkoje padaryti tvaresnį. Taip mes sprendžiame svarbius tvarumo klausimus, susijusius su atsakingu apsirūpinimu žaliavomis ir mūsų gaminių anglies pėdsako mažinimu.

Mokslu pagrįsti tikslai

Nuo 2018 m. gruodžio mėn. mūsų tikslai sumažinti CO2 emisijas buvo patvirtinti kaip mokslu pagrįsti tikslai. Tikslai apima bendrus tikslus energijos, elektros energijos, transporto, žaliavų, tiekėjų ir atliekų srityse.


„Essity“ taip pat įsipareigojo iki 2030 m. (2016 m.) 18 % sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį dėl įsigytų pagrindinių žaliavų, transporto, gamyboje susidariusių atliekų ir parduotų produktų perdirbimo, taip pat iki 2030 m. (2016 baziniai metai) 25 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą naudojant energiją įmonės viduje ir įsigytą elektros energiją (1 ir 2 taikymo sritis).