Studentų higieninės patalpos universitetuose

Aukštojo mokslo įstaigos

Rinkdamiesi universitetą, studentai pirmiausia nagrinėja mokymo programą ir galimus kursus, tačiau taip pat vertina universiteto miestelį ir universiteto įsipareigojimą saugoti aplinką. Jie tikisi, kad patalpos bus švarios, o tualetai higieniški.


Šiandien labai svarbu ir parodyti savo įsipareigojimą siekti tvarumo renkantis produktus ir paslaugas. Tai gali būti gana sudėtinga, jei turite rūpintis įvairiais pastatais, esančiais didelėje universiteto miestelio teritorijoje, kuriuose lankosi daug žmonių ir jų kiekis svyruoja.


Tork padeda aukštojo mokslo įstaigoms sukurti patogią aplinką siūlydamas apdovanojimų pelniusius higienos sprendimus, kurie taupo valytojų laiką ir mažina atliekų kiekį. Kodėl? Taigi jūs ir jūsų komanda galite prisidėti prie studentų ir dėstytojų gerovės sveikoje mokymo aplinkoje.