Atėjo laikas pereiti prie „Tork Vision“ valymo

Atėjo laikas pereiti prie „Tork Vision“ valymo

Duomenimis pagrįsta valymo revoliucija prasideda

 
Ar norėtumėte turėti sprendimą, kuris padėtų gerinti valymo kokybę ir palaikyti geresnę higieną optimizuojant efektyvumą ir valytojų darbą? Dabar tai galite.

„Tork Vision“ valymas* naudoja tikralaikius duomenis, kad informuotų jus, kurias patalpas ir kada reikia tvarkyti. Tai jums padeda pateisinti lūkesčius maksimaliai padidinant efektyvumą, kad galėtumėte dirbti išmaniau ir laikytis naujojo higienos standarto. 

„Tork Vision“ valymas padeda įveikti iššūkius

Apie duomenimis pagrįstą valymą trumpai

Ieškote trumpo paaiškinimo, kuo gali padėti duomenimis pagrįstas valymas? Štai jis.

Užsisakykite trumpą „Tork Vision“ valymo pristatymą

„Tork Vision“ valymo pardavimo brošiūros pirmasis puslapis

„Tork Vision“ valymo brošiūra

Nuorodos

* „Tork Vision“ valymas anksčiau buvo vadinamas „Tork EasyCube“®
** Matuota apie 13 000 sujungtų dozatorių 2019 m. birželio – gruodžio mėnesiais, skaičiuojant laiką per mėnesį, kurį dozatorius yra tuščias, palyginus su visu laiku per mėnesį.
*** Remiantis klientų atsiliepimais apie dozatorių tikrinimą 6 mėnesius prieš ir po „Tork Vision“ valymo įdiegimo (2019 m. birželį – gruodį). Matuota 16 objektų, kuriuose įdiegtas „Tork Vision“ valymas, kai kiekvieno dozatoriaus tikrinimas trunka apie 20 sekundžių. 
**** Remiantis dokumentuotais rezultatais, pasiektais trijų „Tork Vision“ valymo klientų, išmatuotais prieš „Tork Vision“ valymo įdiegimą ir po jo.
***** Lankytojų pasitenkinimo matavimas dviejose WC patalpose su „Tork Vision“ ir dviejose įprastai prižiūrimose ir įrengtose patalpose per „ISSA/Interclean“ parodą 2016 m. gegužę. 

Pastaba: „Tork Vision“ valymas anksčiau buvo vadinamas „Tork EasyCube“.