Popieriniai rankšluosčiai

Select...

Labai nemalonu išeiti iš higieninės patalpos šlapiomis rankomis. Parūpindami tinkamus popierinius rankšluosčius pasirūpinkite, kad Jūsų kolegos ir klientai galėtų nusivalyti, nusisausinti ir grįžti prie darbo.