Kalbasi dvi moterys, priekyje yra planšetė

visada vienoda valymo kokybė

Aukšta ir vienoda valymo kokybė yra labai svarbu pastatų priežiūros sektoriuje. Parengėme du straipsnius, kuriuose dalijamės savo žiniomis ir rekomendacijomis. Pirmajame skaitykite, kodėl vienoda valymo kokybė yra labai svarbu, o antrajame dalijamės savo žiniomis, kaip visą laiką užtikrinti aukštą valymo kokybę.

 

Nauji lūkesčiai
Pandemija sukėlė naujų lūkesčių, kad patalpos bus valomos kruopčiau ir dažniau. Nauji valymo reikalavimai, protokolai ir procedūros reikalauja papildomų mokymų; gali kilti ir personalo problemų, nes iš jūsų tikimasi, kad padarysite daugiau su tiek pat ar net mažiau išteklių. Be to, dabar tikimasi, kad bus pateikti ir valymo bei higienos įrodymai, o tai yra papildomas administravimo ir atsiskaitymo darbas laikantis naujųjų standartų.
 
Klientų mažėjimas
Švietimo, viešbučių, sveikatos priežiūros, mažmeninės prekybos, komercinių ir gyvenamųjų patalpų sektoriuose valymo paslaugos dažniausiai yra užsakomosios. Tačiau statistika rodo, kad dėl prastos darbo kokybės valymo įmonės kasmet praranda iki 55 % klientų*. Naujų klientų dažniausiai padeda pritraukti konkurencingos kainos ir aukštas paslaugų lygis. Būtent todėl svarbu užtikrinti aukštą ir vienodą valymo kokybę, nes tai padės išlaikyti klientus. Ypač dabar, kai higiena tapo svarbiausiu prioritetu. 
 
Pagerinkite kokybę ir efektyvumą
Išlaikyti ir gerinti valymo kokybę bei higieną yra nemenkas iššūkis, ypač, jei kartu norite ir gerinti ir darbo efektyvumą. Anksčiau, jei siekėte pagerinti kokybę ir klientų pasitenkinimą, jūsų efektyvumas mažėjo, ir atvirkščiai – jei stengėtės mažinti darbo valandas ir valymo išteklius, nukentėdavo darbo kokybė. Dabar naujos technologijos ir inovacijos gali padėti siekti iškart abiejų tikslų – gerinti ne tik kokybę ir klientų pasitenkinimą, bet ir efektyvumą. 
 
Stiprinkite darbuotojų motyvaciją
Duomenimis valdomas valymas yra naujas, išmanesnis darbo būdas, padedantis sutaupyti laiko ir pagerinti efektyvumą. Tikralaikė poreikio papildyti dozatorius informacija padės jums ir jūsų darbuotojams racionaliau organizuoti darbą ir optimizuoti išteklius, užuot laikiusis iš anksto nustatytų procedūrų. Žinodami, kur ir kada reikia imtis veiksmų, valytojai išvengs nebūtinų valymo ciklų ir dozatorių tikrinimų, o savo laiką galės skirti kitoms svarbioms užduotims, pavyzdžiui, dažnai liečiamiems paviršiams valyti. Šis naujas darbo būdas jums ir jūsų valytojams suteiks geresnę apžvalgą ir kontrolę, pagerins darbuotojų motyvaciją ir sumažins stresą bei fizinį nuovargį. Duomenimis valdomo valymo rezultatas – revoliucinis efektyvumo, kokybės ir darbuotojų motyvacijos padidėjimas. 

Rekomenduojami produktai

Nuorodos

* Valymo sektoriaus analizė 2017 – sąnaudos ir tendencijos 
** Matuota apie 13 000 sujungtų dozatorių 2019 m. birželio – gruodžio mėnesiais, skaičiuojant laiką per mėnesį, kurį dozatorius yra tuščias, palyginus su visu laiku per mėnesį.
*** Remiantis klientų atsiliepimais apie dozatorių tikrinimą 6 mėnesius prieš ir po „Tork Vision“ valymo įdiegimo (2019 m. birželį – gruodį). Matuota 16 objektų, sujungtų į „Tork Vision“, kai kiekvieno dozatoriaus tikrinimas trunka apie 20 sekundžių. 
**** Lankytojų pasitenkinimo matavimas dviejose WC patalpose su „Tork Vision“ ir dviejose įprastai prižiūrimose ir įrengtose patalpose per „ISSA/Interclean“ parodą 2016 m. gegužę.
***** Remiantis dokumentuotais rezultatais, gautais trijų „Tork Vision“ klientų, matuotais prieš „Tork Vision“ valymo įdiegimą ir po jo.

Pastaba: „Tork Vision“ valymas anksčiau buvo vadinamas „Tork EasyCube®.“.