„Equipped to Improve“

„Equipped to Improve“

Produktyvumo didinimo vadovas

Kaip pagerinti produktyvumą atliekant prevencinę priežiūrą gamyboje

Gamyboje labai stengiamasi išvengti prastovų. Nedideli, bet nuolatiniai patobulinimai gali turėti didelės įtakos kokybei, sąnaudoms ir rezultatams. 


Arčiausiai zonų, kur kyla problemų ar atsiranda kliūčių, paprastai dirba mašinų operatoriai. Jie yra sudėtinė prevencijos ir verslo produktyvumo gerinimo grandinės dalis. Įgyvendinus savarankiško valymo ir prevencinės priežiūros procedūras, galima aptikti gedimus ir išvengti avarijų bei sutrikimų. 

Produktyvumo gerinimo vadovas

Jonas Svanng, nuolatinio tobulėjimo ir „Kaizen“ konsultantas, vadove „Equipped to Improve™“ pateikia rekomendacijų ir įžvalgų dėl gamyklų ir įrangos produktyvumo didinimo.

Kaip užtikrinti savarankišką valymą

Norint įgyvendinti gamyboje savarankiško valymo ir prevencinės priežiūros procedūras, kiekvienoje darbo vietoje turi būti valymo priemonių. Turėdami valymo priemonių, mašinų operatoriai gali savarankiškai atlikti valymo darbus. Tai didina tikimybę, kad valymo darbai bus atliekami reguliariai. Taip yra ir efektyviau, nei darbininkams kaskart einant pasiimti priemonių. „Tork“ gali padėti jums išmaniais, novatoriškais sprendimais, kad būtumėte pasiruošę tobulėti.  

Produkto rekomendacijos

Nuorodos

„Tork“ mašinų operatorių tyrimas, atliktas „Psyma“ (2019 liepa)
** „Equipped to Improve™“ (2020)