Rankų dezinfekavimas

Geros rankų higienos laikymasis

Išaugus sveikatos priežiūros darbuotojų poreikiui ir naujiems darbuotojams papildžius personalo gretas, kaip niekad svarbu išlaikyti aukštus rankų higienos standartus ligoninėse, sveikatos priežiūros specialistų kabinetuose ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. Kad darbuotojai ir pacientai būtų saugūs ir sveiki, būtina laikytis geros rankų higienos. Visi sveikatos priežiūros darbuotojai turi dezinfekuotis arba plautis rankas vandeniu su muilu laikydamiesi 5 pagrindinių taisyklių:
 
  1. Prieš liečiantis prie paciento
  2. Prieš atliekant švarią / aseptinę procedūrą
  3. PO GALIMO SĄLYČIO SU KŪNO SKYSČIAIS
  4. PALIETUS PACIENTĄ
  5. PALIETUS PACIENTO APLINKOS DAIKTUS

Jei rankos yra aiškiai nešvarios, gydytojai, slaugytojai ir kiti sveikatos priežiūros darbuotojai turi nusiplauti jas vandeniu su muilu. Reikia pasirūpinti, kad jūsų ligoninėje, gydytojų kabinetuose ir kitose patalpose rankų higienos priemonės būtų lengvai prieinamos visiems darbuotojams visur, kur jie prižiūri pacientus. 

Toliau pateikiame informacija, kuri naujiems sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams padės pagerinti rankų higienos procedūras. 

Atsisiųstieji