Dozatorių išdėstymas

Dozatorių išdėstymas

Kaip optimizuoti dozatorių išdėstymą, kad higiena būtų geresnė

Laikoma, kad tinkama rankų higiena labiausiai padeda išvengti kryžminės taršos rizikos ir sumažinti su sveikatos priežiūra siejamų infekcijų kiekį. Tyrimai rodo, kad higienos produktų dozatoriai turi didelę įtaką atitikties rodikliams*, o sėkmę lemia teisingas dozatorių išdėstymas. Tyrimai rodo, kad optimaliai išdėsčius dozatorius, jų naudojimas gali padidėti daugiau kaip 50 proc.**

 

Kad rankų higiena jūsų sveikatos priežiūros įstaigoje labiau atitiktų reikalavimus, mes parengėme faktais pagrįstas rekomendacijas, kaip optimaliai išdėstyti dozatorius. Šios vizualizacijos pateikiamos keturiems dažniausiai pasitaikantiems sveikatos priežiūros įstaigų tipams, jos padės išdėstyti dozatorius taip, kad rankų higiena atitiktų PSO nurodytas 5 rankų higienos taisykles. Ši informacija pagrįsta „Essity“ remiamų tyrimų duomenimis ir nepriklausomų akademinių tyrimų duomenimis. 

* Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles ir Ed F Van Beeck. Optimalios alkoholinio rankų dezinfekanto dozatoriaus vietos pacientų palatoje intensyvios priežiūros skyriuje nustatymas. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510. ** Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.