5 rankų higienos taisyklės

5 rankų higienos taisyklės apibrėžia pagrindinius momentus, kada sveikatos priežiūros darbuotojai turi pasirūpinti rankų higiena.

1. Prieš liečiantis prie paciento

Prieš liečiantis prie paciento
Kad pacientas nebūtų užkrėstas su sveikatos priežiūra siejamais mikroorganizmais, prieš liečiantis prie paciento arba patenkant į jo zoną reikia pasirūpinti rankų higiena. Paciento zoną sudaro pacientas ir jo artimiausia aplinka – paciento liečiami paviršiai (pavyzdžiui, lovos turėklai, infuzijos sistemos) ir darbuotojų dažnai liečiami paviršiai (pavyzdžiui, monitoriai, rankenėlės ir mygtukai).
 
Pavyzdžiui: Prieš paspaudžiant ranką, padedant pacientui judėti, prieš atliekant tyrimą.

2. Prieš atliekant švarią / aseptinę procedūrą

Prieš atliekant švarią / aseptinę procedūrą
Siekiant išvengti su sveikatos priežiūra siejamų infekcijų, labai svarbu pasirūpinti rankų higiena prieš atliekant švarią / aseptinę procedūrą. Rankų higiena reikia pasirūpinti iškart po paskutinio sąlyčio su paviršiumi, prieš patenkant į patalpą, kuri laikoma kritine dėl galimos paciento infekcijos rizikos arba mišrios infekcijos rizikos. 
 
Pavyzdžiui: Taip pat prieš perrišant žaizdas, įstatant kateterį, ruošiant maistą, medikamentus.

3. Po galimos rizikos dėl sąlyčio su kūno skysčiais

Po galimos rizikos dėl sąlyčio su kūno skysčiais
Po procedūros, kurią atliekant buvo rankų sąlyčio su kūno skysčiais rizika, rankų higiena reikia pasirūpinti iškart ir prieš kitą galimą rankų sąlytį su paviršiumi, net toliau liekant paciento zonoje. Tai sumažins tiek jūsų riziką užsikrėsti arba būti infekuotam užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, tiek riziką pernešti mikroorganizmus nuo užkrėstos ant neužkrėstos to paties paciento kūno vietos.
 
Pavyzdžiui: Po kraujo paėmimo ir tvarkymo, šlapimo ar fekalijų valymo, atliekų tvarkymo.

4. Palietus pacientą

Palietus paciento aplinkos daiktus
Palietus pacientą, prieš liečiant daiktus ne paciento zonoje, rankų higiena sumažina sveikatos priežiūros įstaigos aplinkos užteršimo riziką. Tai taip pat apsaugos jus, nes gerokai sumažins jūsų rankų užteršimą paciento flora.
 
Pavyzdžiui: Paspaudus ranką, padedant pacientui judėti, prieš atliekant medicininį tyrimą.

5. Palietus paciento aplinkos daiktus

Palietus paciento aplinkos daiktus
Paskutinė rankų higienos taisyklė – pasirūpinti jų higiena tarp sąlyčio su paciento zonos paviršiais ir sąlyčio su paviršiais ne paciento zonoje, tačiau neliečiant paciento. Šiuo metu rankų higiena būtina, nes sąlytis su paciento daiktais, net fiziškai neliečiant paciento, yra siejamas su rankų užteršimu.
 
Pavyzdžiui: Pakeitus patalynę, pakeitus perfuzijos greitį.

Daugiau mokomosios medžiagos

„Tork“ mokomoji medžiaga
E. mokymas ir kita mokomoji medžiaga apie sveikos odos išsaugojimą ir rankų higieną. Prašom kreiptis į mus tel. +370 268 3455