Wiping and Cleaning 1.tif

Valymas reiškia rūpinimąsi

Galvodami apie techninę priežiūrą darbuotojai linkę sutelkti dėmesį į rūpinimąsi mašinomis, bet ne savimi. Tačiau tyrimai rodo, kad vykdant techninės priežiūros veiklą neretai įvyksta nelaimės1. Taigi techninė priežiūra yra ne tik rūpinimasis mašinomis, tai yra ir rūpinimasis savo darbuotojais.

Daugelis bendrovių mano, kad pakanka pamokymo, jog būtų imtasi elgtis saugiau. Darbuotojus tiesiog pamokius, kaip saugiai atlikti techninę priežiūrą, jie taip ir darys – ar ne? Tačiau paprastas darbuotojų mokymas apie saugos svarbą nėra geriausias būdas elgsenai pakeisti. Saugos kultūros akademinės studijos nustatė, kad net jei darbuotojai teigiamai atsiliepia apie saugos mokymus, tai beveik nesusiję su mažėjančiu nelaimių darbe skaičiumi.

Kodėl? Žmonės daro, kaip paprasčiau, o ne kaip saugiau. Net jeigu darbuotojai žino saugos procedūras, jie greitai jas pamirš, jeigu yra paprastesnių ir greitesnių būdų – ypač veikiami streso. Tad koks geriausias praktinis būdas pagerinti sveikatos tausojimo ir saugos laikymosi elgseną?

Svarbiausia yra priemonės ir procesai

Veiksmai pasako daugiau nei žodžiai. Tyrimas2 rodo, kad praktinė parama veiksmingiau mažina nelaimių skaičių, nei bandymas motyvuoti žmones keičiant jų mąstyseną. Viską lemia elgesys, ne požiūris. Gamybos vietoje nesant tinkamų priemonių ir procesų nelaimės ir toliau nutiks, nesvarbu, kiek saugos mokymų rengsite.

Kažkas, kas atrodo tik smulkmena, pvz., geresni šluostymo ir valymo produktai, turi didelį poveikį darbo našumui bendrai, ypač darbuotojų saugos ir moralės aspektais. Tyrimas2 rodo, kad organizacijos turėtų sutelkti 80 % ar daugiau savo pastangų, kad pagerintų saugos kultūrą tokiose srityse kaip techninė priežiūra ir vadovų elgesys. Techninės priežiūros atveju tai reiškia konkrečiai jūsų gamybos įrangai pritaikytus valymo procesus ir lengvai prieinamus dozatorius, kurie padeda palaikyti dirbtuvių grindis švaresnes.

„Pavojingiausios nelaimės, turinčios didžiulį neigiamą poveikį tiek ekonominiu, tiek aplinkosaugos požiūriu, dažniausiai kyla dėl pigių ir paprastų priežiūros ir valymo užduočių nepaisymo.“
– Dr. Nima Khakzad, Delfto technologijos universitetas

Švarios dirbtuvės rodo, kad rūpinatės sauga

Švarios dirbtuvių grindys ir gera ūkvedyba taip pat rodo, kad jūsų organizacija rūpinasi darbo sąlygomis, kurios savo ruožtu stiprina moralę. Tai taikoma ne vien atskiram darbuotojui – jei teisingai elgiasi pakankamai žmonių, kiti paseks jų pavyzdžiu. Vėlgi, tinkamos priemonės ir paprasti procesai bendrai užtikrina švaresnę ir našesnę darbo vietą.

„Daugelis žmonių mano, kad prasta ūkvedyba nieko nereiškia, kadangi jie paprasčiausiai dirba tokiose vietose, kuriose taikomi prasti ūkvedybos standartai“
– Dr. Dominic Cooper, taikomieji elgsenos mokslai, Halis2

Vadovybės palaikymas užtikrina sėkmę

Vadovai turi skatinti gerą elgesį ir suteikti tinkamas priemones. Vadovybė nuolat patiria spaudimą vykdyti įvairiausius poreikius, tačiau būtina nuolat praktiškai palaikyti darbo jėgą. Tyrimas2 rodo, kad geriausias būdas tai pasiekti yra tinkamų priemonių turėjimas. 

„Tork“ produktai padeda jūsų saugos siekiams
Šiandien dauguma pramonės gamintojų Europoje techninei priežiūrai ir valymui naudoja skudurus ir nuomojamas priemones, dažnai iš įpratimo. „Tork“ siūlo produktus ir priemones, kurie yra pranašesni už skudurus ir nuomojamas priemones, kartu pasirūpindami saugia priežiūros praktika gamybos vietoje. Jeigu norite pagerinti saugos elgesį, pats laikas atsisakyti skudurų ir nuomojamų priemonių tradicijos. Štai kodėl:

Mažesnė skuba, mažiau klaidų
Kai darbuotojai turi daugiau laiko užduočiai atlikti, jiems yra geresnės sąlygos laikytis saugos procedūrų.
Naudojant „Tork“ produktus valymas ir priežiūra trunka iki 35 % trumpiau. Nuosekliai aukštos kokybės „Tork“ reiškia iki 31 % mažiau pastangų.

Mažiau daiktų didina saugą
„Tork“ suteikia tinkamą produktą kiekvienai užduočiai. Tinkamuose dozatoriuose sudėti „Tork“ produktai padeda geriau juos išdėlioti vietose, kur jų labiausiai reikia. Tai sutaupo laiko ir sumažina nelaimių riziką.

Dirbkite sveikiau ir saugiau naudodami mažiau tirpiklio
„Tork“ produktams reikia iki 41 % mažiau tirpiklio, palyginti su įprastais skudurais. Tirpikliai gali pakenkti su jais dirbančių operatorių sveikatai. „Tork“ produktai mažina riziką sveikatai ir saugai, nes nebereikia laikyti tirpiklio prisigėrusių skudurų.

Pagerėjusi sauga didina darbo kokybę
Turėdami lengvai naudojamas universalias priemones žmonės dirba sumaniau, sparčiau ir saugiau. Geresnės nuotaikos ir produktyvesni darbuotojai pailgina naudingai praleistą laiką, kuris tiesiogiai virsta sutaupytais pinigais. „Tork“ valomųjų šluosčių su „exelCLEAN®“ naudojimas – tai praktiškas būdas parodyti, kad valymas reiškia rūpinimąsi.

Norite pradėti? Kreipkitės į savo vietos „Tork“ prekybos atstovą, kad padidintumėte savo sveikatos ir saugos užtikrinimo pastangas, gaudami tinkamą praktinę paramą darbuotojams vietoje.––––––––––––––––––––––
Šaltiniai
1. National Health Scotland, „What is maintenance? Healthy safe workplaces“, 2012
2. Dominic Cooper, Improving Safety Culture- A Practical Guide, 2001


Spausdinti Atsisiųsti